Den optimale alderen for en skøyteløper?

For et par måneder siden skrev jeg om rekruttering, hovedsakelig fra et norsk perspektiv, men også med et lite blikk mot den store verden. Det er naturlig å gå litt videre langs ”livsveien”, og se på hva som skjer i skøyteløperens senior-karriere: Hvilke alderskull er det egentlig som hevder seg best?

Etter å ha laget rankinglister på grunnlag av verdenscup og VM-løp de siste sesongene har jeg et visst statistisk grunnlag for å si et og annet om dette.

Menn

Figuren nedenfor oppsummerer rankinglistene ved utgangen av de tre siste sesongene. Løperne er inndelt etter alder, slik at vi kan se hvordan antall rankingpoeng fordeler seg på de enkelte kullene. Med ”alder” menes her hele år, slik at en løper født i 1986 regnes som 25 år i 2011, 26 år i 2012 og 27 år i 2013.

De to kullene som samlet sanker mest poeng (blå søyler) er altså 26 og 27 år gamle, og det skjer et nokså tydelig fall mot 28 år. Dersom vi skal bruke disse tallene til å skue fram mot 2014-sesongen, betyr det kanskje at vi kan vente oss mye av løpere som Bøkko og Seung-Hoon Lee, mens Kramer og Bergsma akkurat er litt for gamle. Det er lov å håpe…

Den røde kurven viser for hvert av kullene midterste verdi, vel og merke for de løperne som faktisk er representert på lista. Her ser vi det finurlige at de løperne som holder ut til en alder av 30 og høyere ikke er mange, men de holder jevnt over et høyere nivå enn de yngre løperne. Når vi tenker etter er det jo faktisk mange løpere som har passert 30 uten at alderen ser ut til å tynge særlig: Lobkov, Koskela, Davis, Groothuis, Skobrev – og ikke minst Bob de Jong. Som et apropos bør nevnes at en viss Wotherspoon, som har varslet comeback i 2014, faktisk ikke er mer enn 18 dager eldre enn Bob.

Kvinner
Figuren nedenfor oppsummerer rankinglistene for 2011, 2012 og 2013, på samme måte som for mennene.

Vi ser at de blå totalsøylene igjen stiger mot 27 år, før det blir et enda kraftigere fall til 28. I motsetning til blant mennene har den røde mediankurven nokså lik tendens som totalkurven, med unntak for den spesielle aldersgruppen 32, der vi har hatt kun tre løpere så langt, hvorav to var meget sterke: Cindy Klassen og Jenny Wolf i 2011.

Noen løpere som er 27 år i 2014, og som derfor muligens går mot sin beste sesong: Martina Sablikova, Marije Joling og Laurine van Riessen.

Se også del 2 og 3 av denne artikkelen om skøyteløperes alder, vinklet mot hver av de olympiske distansene: menn og kvinner

Ekstern lenke: Skøyterankings sommerekstra for juni – alle tiders eldste og yngste løpere på topplistene.

Vist 233 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder