Adelskalenderen: Del 3 - lavlands adelskalender

I denne delen av sommerens miniserie skal vi se på hvem som er best på verdens nest raskeste skøytebaner.

Adelskalenderen har sine svakheter. For eksempel var den sovjetiske dominansen på 1970-tallet så ekstrem at den knapt kunne tas seriøst. Lederen fra 1978, Vladimir Belov, var ikke ofte å se på den internasjonale arenaen, men på Medeo-banen i Alma Ata var han som fisken i vannet. Og ikke nok med det – på denne tiden var hele 8 (!) av Belovs landsmenn blant de 15 beste på Adelskalenderen. Den suverene mester Eric Heiden var for sin del helt nede på 9.plass…

I våre dager er ikke Medeo-banen særlig representert på topplistene, men Salt Lake City og Calgary har jo noe av den samme rollen. Omtrent alle verdensrekorder blir satt på disse banene, og Adelskalenderen er selvsagt også sterkt preget av tider som er satt her.

Derfor er det på sin plass å lage alternative Adelskalendere, slik også statistikerne i WSSSA forlengst har innsett. Lavlands-adelskalenderen er det mest praktiske eksemplet på hvordan dette kan gjøres – man ser rett og slett bort fra alle tider som er prestert over 500-metersnivået. Dette ekskluderer tider fra Salt Lake City, Calgary og Inzell, i tillegg til tilsvarende høyt beliggende utendørsbaner (Collalbo, Baselga, Innsbruck, Zakopane, Medeo).(klikk på tabellen for å gjøre den større)


Tidene i tabellen stammer altså fra de øvrige banene der verdensstjernene møtes – Heerenveen, Berlin, Hamar, Nagano, Sotsji etc. Kort sagt et bredt utvalg av noenlunde likeverdige baner, hvilket skulle gjøre sammenlikningen nærmest optimal.

Forklaring til tabellen: i parentes i andre kolonne har vi plasseringen på den alminnelige Adelskalenderen. I siste kolonne før poengsummen har vi for hver av løperne årstallet for siste forbedring. Ellers er prinsippet det vanlige.

Hva kan vi lese av tabellen for øvrig? Med grønt har jeg markert noen løpere som gjør det spesielt sterkt på “lavlandskalenderen”, herunder dem som rett og slett ikke har gått særlig ofte på de nord-amerikanske superbanene. Kroneksemplet får være nederlenderen Jongejan, som har satt alle sine personlige rekorder på europeiske baner. Bemerkelsesverdig er det at gode gamle Ådne Søndrål er inne på topp 100 på denne alternative Adelskalenderen. Hans tider fra Hamar-VM i 1999 står seg meget godt.

Markert med rødt er de løperne som har hatt spesiell stor glede av å gå på rekordisen i Salt Lake City og Calgary. Shani Davis faller fra 1. til 6.plass, og flere av hans landsmenn lider tilsvarende skjebne.


Den som vil se nærmere på lavlands adelskalenderen har fri tilgang via denne lenken (last ned som tekstfil)


Kilde: WSSSA v/ Preben G. Petersen

Vist 306 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder