Rune Gerhardsen i to nye år

Skal fremme norsk skøytesport de neste to årene: Fra venstre Bjørn Pettersen, Aktiv SK, Petter Rukke, Hol IL, Torbjørn Digernes, Trondhjems Skøiteklub, Lise Røsto Jensen, Sarpsborg SK, president: Rune Gerhardsen, Aktiv SK, Stein Oddvar Sægrov, Stavanger/Sandnes SK, Kari Amble, Bergen Kunstløpklubb, Ståle Njåtun, Asker SK, Marcel Lesche Vanberg, Kongsberg IF. Ikke til stede; Christine Isaksen, OSK og Signe Slettmoen, Oslo Roller Derby klubb. Klikk på bildet så blir det større.

Valgene under årets skøyteting gikk i rekordfart – alle som valgkomiteen hadde satt opp på sin lister ble valgt inn uten motkandidater. Og Rune Gerhardsen sitter som president i ytterligere to nye år.

Det nye styret har mange utfordringer å ta tak i. Både økonomisk og sportslig. Sponsorer må på plass snarets mulig og sportslig skjer det også mye nytt. Allerede i 2018 blir det fellesstart i OL og den nye formen for skøytesport må utvikles vesentlig her i Norge skal vi være med i medaljekampen.
ISUs norske medlem, Tron Espeli, forteller at han er takknemlig og imponert over det TK i ISU har fått til ved at fellesstarten kommer allerede i 2018 i OL. Han mente at en fremtid å konkurrere på er fellesstart. La oss ikke være redd for sporten vår, la oss utvikle den, sa han på tingets siste dag.

Hedret
Lørdag kveld ble Magne Teigen tildelt NSFs gullmerke for sitt arbeid først og fremst med skøytestatistikk. Han har ledet Norges Skøyteforbunds statistikk- og rekordutvalg fra 1975. Han var også vært medlem av forbundets hurtigløpskomite i periodene 1988-1990 og 1992-1999 og har siden 1999 vært medlem av TKH med hovedansvar for blant annet rekordgodkjenning og distansemerket. Teigen har også vært leder i Buskerud Skøytekrets i to år, 2004-2005. Teigen er i dag bosatt på Jevnaker.
Teigen sa at han var stolt, ydmyk og takknemlig for utmerkelsen. – Dette var stort for meg, sa Teigen under søndagens møte.

En ukultur blant trenerne
Skøyter 15.46.6 var til stede på tinget lørdag ettermiddag og søndag. Der fikk vi blant annet høre at det blir A og B-puljer i to av Norgescupene i vinter. I det andre løpet i Stavanger og i det fjerde løpet på Hamar, som en forsøksordning.
Det ble også diskutert heftig rundt det at uttatte løpere ikke stiller opp i NM, og/eller trekke seg fra siste distansen. Spesielt ille var det i vinter under junior-NM hvor klassene ble heller tynne etter hvert. Her må det en holdningsendring til blant ledere, trenere og løpere. Kanskje ikke minst blant trenerne, som trekker løpere fra lengste distansen fordi de skal spare seg til senere løp. (Her kan det nevnes at skipsprinteren Sondre Turvoll Fossli fortalte i vinter til meg at konkurranser er den beste treningen for ham). I vinter var det en representant på NSFs ting som også hadde overhørt en leders kommentar at deres løpere var inneløpere – og deltok altså helst ikke ute!! I denne saken ble det gjort en henstilling om at trenere og ledere må sørge for å snu denne trenden.

NM-uke?
Det ble også diskutert NM over én uke. Her var det flere som mente at det å legge alle NM til én uke, så var ikke mange klubbene som kunne ta på seg en slik oppgave. Og at de ble kun de store som klarte det. Kan løperne, overdommere, startere etc. ta fri en hel uke var også innspill i denne saken. Så noen NM-uke blir det i alle fall ikke de første 2-3 årene.

To nye år – mange utfordringer
Fra NSFs nettsider sakser vil at president Rune Gerhardsen, fredag under åpningen, beklaget at det sittende styret ikke kunne legge fram et bedre økonomiske resultat. Sponsormarkedet har blitt vanskeligere, påpekte presidenten, som viste til at det er ikke har vært enkelt å få inn nye midler, nye kreative tiltak til tross. I langtidsplanene er det imidlertid budsjettert med nye midler, med VM allround på Hamar i 2017 som neste store mesterskap på hjemmebane og inntektskilde.
Et tilbakeblikk på fjorårets sesong gledet også styret. Gerhardsen trakk fram sportslige oppturer, med Ida Njåtuns 1500 meter-seier i WC som et lysende eksempel på hurtigløpssiden, og søstrene Camilla og Anne Line Gjersems fremgang og høye sportslige nivå internasjonalt som eksempel på kunstløpssiden. Satsingen Jenteløftet ble også nevnt.
Nytekning for arenaidrett
- Skøytesportens posisjon er utfordret. På 1950-tallet var det en eventyrlig identifikasjon med skøytesporten, fortsatte Gerhardsen, som er glad for fjorårets sportslige suksess, men ikke legger skjul på at han ønsket å trekke ambisjoner og visjoner lengre. Han inviterte til debatt rundt hvordan man kan løfte idrettens ulike grener, bygge opp sportens omdømme og løfte skøyter som arenaidrett opp på et høyere nivå.
Anleggsutvikling blir sentralt i denne sammenheng. Dersom et rimelig kunstisanlegg i Kristiansund blir realisert, kan dette være et spor som er spennende å følge, påpekte presidenten fredag i flg. NSFs nettsider.

- En ære for meg
Etter at det var klart at Rune Gerhardsen var valgt for to nye år, sa Gerhardsen at det var en stor ære for han å bli valgt på nytt, og takket for tilliten. Han så frem til å forvalte Norges morsomste idrett – egentlig fem idretter – sammen med resten av styret. Noen fremtids-vyer utover det, kom ikke fra presidenten med, denne gangen. Til slutt ble alle som gikk ut av styret takket for innsatsen. Denne gangen kun med fine ord, og ingen blomsterkvast. Slik måtte den nesten være for et forbund som sliter med å fylle pengesekken sin. Men la oss håpe den fylles opp ganske snart – og at norsk skøytesport vil blomstre ytterligere både i toppen og ikke minst breddemessig.

Slik gikk valgene:

Det nye styret i Norges Skøyteforbund 2015-17
President: Rune Gerhardsen, Aktiv Skøyteklubb (gjenvalg)
Visepresident: Torbjørn Digernes Trondhjems Skøiteklub (gjenvalg)
Leder teknisk hurtigløp: Marcel Lesche Vanberg, Kongsberg Idrettsforening (gjenvalg)
Vara teknisk hurtigløp: Bjørn Pettersen Aktiv SK (ny)
Leder teknisk kunstløp: Lise Røsto Jensen (gjenvalg) Sarpsborg SK
Vara teknisk kunstløp: Christine Isaksen, OSK (ny)
Breddeansvarlig: Stein Oddvar Sægrov Stavanger/Sandnes SK (ny)
Vara breddeansvarlig: Signe Slettmoen, Oslo Roller Derby klubb (ny)
Styremedlem: Ståle Njåtun, Asker Skøyteklubb (ny)
Styremedlem: Kari Amble Bergen Kunstløpklubb (ny)
Vara styremedlem: Petter Rukke, Hol IL (gjenvalg)

Kontrollkomité
Leder: Erik Ekornhol, OI (gjenvalg)
Medlem: Hans Petter Carlsen, OSK (gjenvalg)
Varamedlem: Bente Larsen, OSK (gjenvalg)
Lovkomité
Leder: Knut Arthur Olsen, IF Fram (gjenvalg)
Medlem: Bjørg Røsto Jensen, Sarpsborg SK (gjenvalg)
Medlem: Tove Marit Berg, Harstad SK (gjenvalg)
Varamedlem: Roar Eriksen, Herkules SK (gjenvalg)
Appellutvalg
Leder: Bjørn Hennum, Drammen SK (gjenvalg)
Medlem: Odd Olsen, Spk Ceres (opprykk fra varaplass)
Medlem: Vivi Ann Østby Eng, OI (Gjenvalg)
Varamedlem: Vibeke Morken, Hamar IL (Gjenvalg)
Varamedlem: Julie Vister Nordbø, Asker KK Ny
Domsutvalg
Leder: Arnstein Gjengedal, OI (gjenvalg)
Medlem: Nils Dagfinn Lier, OSK (gjenvalg)
Medlem: Line Kaldestad, Bergen KK (gjenvalg)
Varamedlem: Oddbjørn Ervik, Hamar IL (gjenvalg)
Valgkomité
Medlem: Jens Vasaasen, Stange SK (ny)
Medlem: Jeanette Skarstein, OSK (ny)
Medlem: Reidun Vikan, TSK (opprykk fra varaplass)
Medlem: Steinar Fagerheim, Bjugn/Ørland SK (ikke på valg)
Medlem: Janniken Høybakk, Harstad SK (ikke på valg)
Varamedlem: Roald Farestveit, Bergen SK

Trøndere, samt president Gerhardsen, på årets skøytetinget.

Vist 737 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder