Viser arkivet for stikkord åpent

Åpent brev til Vibecke Sørensen, President i Norges Skøyteforbund

Bronsevinner i NM-allround – Tore Solli – deltar ikke i uryddig omkamp om EM-plass.

Sandefjordsløperen Tore Solli plasserte seg som nr. 3 sammenlagt i NM-allround 2009 på Gol 20. – 21. desember. Med solid fremgang og gode resultater fra sin debutsesong i World Cup i tillegg, kvalifiserte dermed Solli seg til en av de fire plassene Norge har til Europamemsterskapet i Heerenveen 9. – 11. januar 2009 i henhold til NSF’s egne uttakskriteria for EM. Solli kunne dermed gå i gang med EM-forberedelsene og fokusere fullt ut på disse i de to og en halv ukene frem til mesterskapet.

EM-forberedelsene fikk imidlertid snart et skudd for baugen. NSF-ledelsen offentliggjorde allerede 22. desember at bronsevinner Solli og fjerdemann – Lars Kvaalen – må belage seg på en såkalt ”Skate Off” mot henholdsvis 6. mann Øystein Grødum (5000 m) og 5. mann Henrik Christiansen (1.500m og 5.000m). Seansen skal finne sted i Vikingskipet på Hamar 2. januar 2009 kl. 10:00. Begrunnelsen er at man ønsker flest mulig med til VM-allround på Hamar 7. – 8. februar 2009. EM-resultatene kvalifiserer for deltagelse i VM og NSF vil derfor sende to løpere til EM med kapasiteter som tilsier at én kan plassere seg blant de åtte beste på 5.000m og dermed komme seg med til VM og den andre blant de 16 beste etter 3 distanser og derfor kvalifisere til VM-deltagelse.

Tore Solli er skuffet over NSF’s beslutning om å arrangere ”Skate Off” og han og Sandefjord Skøiteklub (SSK) finner det svært uryddig at det i realiteten arrangeres ”omkvalifisering” om EM-plassene etter at kvalifiseringen er gjennomført iht NSF’s uttakskriteria. Når Tore Solli og Lars Kvaalen må i ilden én gang til, opplever Tore Solli og SSK at man har deltatt i EM-kvalifiseringen på bristende forutsetninger. Når NSF-styret gir trenerapparatet fullmakt over natten til å innføre noe helt nytt i norsk skøytetradisjon – en såkalt ”Skate Off” – kan det synes som om resultatene fra EM-kvalifiseringen ikke ble som enkelte håpet og at man i etterhånd vil søke å endre disse iht. andre agendaer. Det blir svært vanskelig å forholde seg til en kvalifiseringsprosedyre som i ettertid viser seg ikke å være reell. Tore Solli har etter samråd med trener Ivar Sletsjøe og sportslig leder J. Arthur Olafsen i SSK bestemt seg for å ikke delta i arrangementet i Vikingskipet av ovenfor anførte grunner, selv om dette skulle innebære at han ikke får gå EM.

Sandefjord Skøiteklub stiller også spørsmål ved kommunikasjonen rundt omkampen; den 29. desember fikk klubben for første gang på forlangende skriftlig informasjon fra NSF pr. e-post om rammene rundt arrangementet i Vikingskipet. Uten nærmere begrunnelser har man der satt eksplisitte krav til tider som at Grødum må slå Solli med 4 sekunder for å bli tatt ut, og at Lars Kvaalen er gitt et forsprang på 0.8 sekunder på Henrik Christensen på fra en tenkt 500m. Hvorfor er disse eksplisitte krav satt?

Klubben mener også at det fremstår som underlig at NSF-presidenten i sitt julebrev av 25. desember opplyser at Styret har delegert ansvar til den sportslige ledelse om uttak av EM-laget. Har Styret dermed gitt den sportslige ledelsen anledning til de facto å etablere et nytt kvalifiseringsinstitutt innen norsk skøyesport – det såkalte ”Skate Off”? Styret må ikke glemme at når man fordeler ansvar ved delegering slik som i dette tilfellet, er Styret fremdeles selv ansvarlig overfor årsmøtet og forbundets lover for det den sportslige ledelsen måtte iverksette. Styret har ikke kompetanse til å ”fra-delegere” seg selv ansvar for undergitte organisasjonsledds handlinger. Det kan kun årsmøtet gjøre iht NSF’s og NIF’s lover.

Sandefjord Skøiteklub er videre bekymret for norsk skøytesports omdømme som følge av den oppståtte situasjon. Sett utenfra vil uttaksprosedyren ifm. kommende EM kunne oppfattes som noe nær en parodi. Dette vil kunne skade skøytesportens anseelse generelt og sponsortilgangen spesielt.

Med bakgrunn i det ovenfor anførte, finner vi det urimelig at de kandidater som har kvalifisert seg iht NSF’s egne regler og kriteria, nå må belage seg på en hastig besluttet omkvalifisering. Vi henstiller derfor til Styret i NSF om å stille arrangementet i Vikingskipet 2. januar 2009 i bero, konkludere EM-uttaket endelig og la laget få anledning til å forberede seg på den store oppgaven i fred og ro.

Med skøytehilsen

J. Arthur Olafsen
Sportslig leder SSK
+47 94 84 50 50